25 sep TEDx Flanders

TED conferenties (Technology, Entertainment and Design) zijn in 2011 echt doorgebroken naar het grote publiek. Ze worden vaak vernoemd in artikels, boeken en ook Canvas begon ze online uit te zenden. TEDx conferenties zijn evenementen die onafhankelijk maar in de geest van TED worden georganiseerd. Ik kreeg de kans om bij TEDx Flanders te zijn die eens per jaar in Antwerpen plaats heeft.TED conferenties (Technology, Entertainment and Design) zijn in 2011 echt doorgebroken naar het grote publiek. Ze worden vaak vernoemd in artikels, boeken en ook Canvas begon ze online uit te zenden. TEDx conferenties zijn evenementen die onafhankelijk maar in de geest van TED worden georganiseerd. Ik kreeg de kans om bij TEDx Flanders te zijn die eens per jaar in Antwerpen plaats heeft.

22 sep Terug naar Windows

Jarenlang werkte ik met veel plezier met een Mac, maar door de alomtegenwoordigheid van Windows-machines op mijn school en door de start van een nieuw project bij mijn andere werkgever KlasCement is de weg terug naar Microsoft noodzakelijk. Vandaag werkte ik voor ‘t eerst weer een hele werkdag op een Windows 7 computer en ik […]

14 aug Edushock: leren 2.0

Leerkrachten die sociale media volgen konden niet naast de lancering van Edushock kijken. Op Twitter, Facebook, LinkedIn en op hun blog werd er druk gecommuniceerd over dit boek dat het onderwijs moet choqueren met nieuwe visies en innovatieve ideeën. Het was dan ook met veel enthousiasme dat ik mijn tanden zette in het boek dat wil aanzetten tot meer creativiteit en innovatie in het onderwijs.

09 aug Bill Gates blijf bij je stiel!Bill Gates, don’t quit your day-job!

Bill Gates wordt al eens uitgenodigd om een praatje te doen op TED en daar praat hij graag over onderwijs. De man weet wellicht veel meer van computers als ik, maar wanneer hij zich op onderwijs-terrein begeeft, mag ik mezelf ervaringsdeskundige noemen. En zijn in onderstaande TED babbel maakt hij wat mij betreft een flinke uitschuiver op dat vlak. Bekijk de laatste tien minuten van zijn talk rond de noodzaak voor betere leerkrachten.Bill Gates has been invited to a chat to do at TED several times and he likes to talk about education when he does. The man may know a lot more of computers as I am, but when it come to education, I may call myself an expert by experience. And his TED talk below, he makes a big glitch on that part. View the last ten minutes of his talk around the need for better teachers.

08 aug De balans tussen Microsoft, partners en learning

Uitgenodigd worden door Microsoft in Amerika was een kans die ik niet mocht laten liggen. Maar toch sluimerde een typisch Vlaams wantrouwen ergens diep in me. Want net zoals veel andere leerkrachten ben ik huiverig voor inmenging van de bedrijfswereld in het onderwijs. Ik was erg benieuwd of de nadruk in dit Microsoft Partners in Learning Institute, zou liggen op de Microsoft, de Partners of het Learning gedeelte in de titel.To be invited by Microsoft in America was a chance that I could not pass. Yet there was a typical Flemish mistrust somewhere deep in me. Because just like many other teachers I am wary of interference of the business world in education. I was very curious if the emphasis in this Microsoft Partners in Learning Institute, would lie on the Microsoft, Partners or Learning portion in the title.

06 aug Volg een gegidste rondleiding door het Microsoft Partners in Learning Institute

Na we uitleg kregen over de mogelijkheden van Bing Maps voor gebruik in de klas, plande ik direct om de agenda van het Microsoft Partners in Learning Institute uit te zetten op Bing maps. Dat is bijzonder eenvoudig eigenlijk. Ik kan me direct voorstellen hoe je dit in de les Wero of aardrijkskunde, geschiedenis, … zou kunnen doen.After we got an explanation about the possibilities of Bing Maps for use in the classroom, I planned to put the agenda of the Microsoft Partners in Learning Institute on Bing maps. This is very simple actually. I can imagine how me you could do this in lessons of geography, history, …

01 aug Maken we chef koks van onze leerlingen of keukenhulpjes?

Tijdens de eerste dag van het Partners in Learning Institute hadden we over de zogenaamde 21st century skills. Er werden teams samengesteld met mensen van over de hele wereld om hier rond na te denken. Over die 21st century skills werd echter al zo veel gezegd dat het moeilijk was om met iets nieuws te komen. Toch ontdekte ik een mooie metafoor die als een rode draad door ons gesprek liep.

28 jul De opmerkelijke gelijkenissen over de wereld

Vandaag stond in het teken van Microsoft Applicaties en hoe je die in de klas kan inzetten. Twee programma’s sprongen er uit voor mij: OneNote omdat dat notitie-programma zo veel mogelijkheden heeft (helaas geen versie voor Mac) en het hilarisch leuke Songsmith. Met dat laatste programma maak je in een handomdraai een liedje dat je vervolgens kan inzingen. Al gauw was dit liedje niet meer uit ons hoofd te brandenToday was a day for trying Microsoft applications and how you can use them in the classroom. Two programs jumped out for me: OneNote is a program with so much possibilities for note taking (unfortunately no version for Mac) and the hilariously fun Songsmith. With that last program you create a song in an minute. We were singing the song below for the whole day.

27 jul Een gedurfde opener voor het Microsoft Partners in Learning Institute

Je moet het maar durven. Je verzamelt de vijftig innovatieve leerkrachten van over heel de wereld. Sommigen zaten 24 uur op een vliegtuig om naar het hoofdkantoor van Microsoft te vliegen. En dan open je de conferentie met een dag werken met pennen, post-it’s en prints. Geen computer, geen smartphone en geen tablet aan de start van een week over leren in de eenentwintigste eeuw. En toch… overtuigden ze me… en hoé!

25 jul Catch 22 (of de vicieuze cirkel) in onderwijs-verandering

Op het gebied van onderwijs-verandering zitten we met een “catch 22″: onderwijsvernieuwers krijgen weinig feedback over hun ideeën omdat de leerkrachten die echt voor de klas staan geen tijd hebben voor ideeën die niet aan de praktijk getoetst zijn. Maar het ene is natuurlijk het logische gevolg van het andere.